IPhone 14 NEW Chính Hãng iPhone 14 Plus/Max sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng của Apple năm nay iPhone 14 sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến? iPhone 14 có thể tăng giá mạnh Điểm đặc biệt của iPhone 14 Pro Max iPhone 14 (Max/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bich van bán iphone giá sỉ

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


0796.070707 Mrs Diễm
0769.789789 Mr Nam

0943.000999 Mr Việt

iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
giá cập nhật ngày 19- 25/8

IPhone 14 NEW Chính Hãng
iPhone 14 Plus/Max sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng của Apple năm nay
iPhone 14 sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến? iPhone 14 có thể tăng giá mạnh
Điểm đặc biệt của iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 (Max/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ?
Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp
iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bich van bán iphone giá sỉ

IPhone 14 NEW Chính Hãng
14-128g New đỏ      ==
14-128g New đen    ==
14-128g New tím     ==

14-128g New blue   ==
14-128g New hồng  ==
14-128g New green ==

14-256g New đỏ      ==
14-256g New đen    ==
14-256g New tím     ==
14-256g New blue   ==
14-256g New hồng  ==
14-256g New green ==

Iphone 14 MAX New Chính Hãng
14 MAX 128g đỏ      ==
14 MAX 128g đen    ==
14 MAX 128g blue   ==

14 MAX 128g hồng  ==
14 MAX 128g trắng  ==
14 MAX 128g green ==

14 MAX 256g đỏ      ==
14 MAX 256g đen    ==
14 MAX 256g blue   ==
14 MAX 256g vàng  ==
14 MAX 256g trắng  ==
14 MAX 256g green ==

Iphone 14 Pro NEW chính hãng
14Pro 128 New đen  ==

14Pro 128 New blue  ==
14Pro 128 New vàng ==
14Pro 128 New trắng ==
14Pro 128 new green ==

14Pro 256 New đen.  ==
14Pro 256 New blue  ==
14Pro 256 New vàng ==
14Pro 256 New trắng ==
14Pro 256 new g
reen
==

14Pro 512 New đen   ==
14Pro 512 New blue  ==
14Pro 512 New vàng ==
14Pro 512 New trắng ==
14Pro 512 new green ==

14Pro 1TB New đen.   ==
14Pro 1TB New blue   ==
14Pro 1TB New vàng  ==
14Pro 1TB New trắng  ==
14Pro 1TB new green ==

Iphone 14 ProMax chính hãng
14Pm 128 New đen   

14Pm 128 New blue
14Pm 128 New vàng
14Pm 128 New trắng

14Pm 128 New green

14Pm 256 New đen   
14Pm 256 New blue    
14Pm 256 New vàng 
14Pm 256 New trắng
14Pm 256 New green 

14Pm 512 New đen    
14Pm 512 New blue     
14Pm 512 New vàng
14Pm 512 New trắng
14Pm 512 New green

14Pm 1TB New đen    
14Pm 1TB New blue  
14Pm 1TB New vàng 
14Pm 1TB New trắng  
14Pm 1TB new green

Iphone 11 NEW chính hãng
11-64g New đỏ.      10.400

11-64g New đen     10.400
11-64g New vàng   10.400
11-64g New green 10.400
11-64g New
tím     10.450

11-64g new trắng  10.450

11-128 New đỏ      11.950
11-128 New tím     11.950
11-128 New đen    11.950
11-128 New vàng  11.950
11-128 New trắng 11.950
11-128 new green 11.950

Iphone 12 NEW chính hãng
12-64g New Đỏ      14.850
12-64g New Tím    14.850
12-64g New Đen    14.850
12-64g New Vàng  14.850
12-64g new Trắng 14.850

12-128  New Đỏ      16.850
12-128  New Tím    16.850
12-128  New Đen    16.850
12-128  New Vàng  16.850
12-128  New Xanh  16.850
12-128  New Trắng 16.850

Iphone 13 NEW chính hãng
13-128 New đỏ      18.390
13-128 New đen    18.390
13-128 New blue   18.390

13-128 New hồng  18.390
13-128 New trắng  18.390
13-128 new green 18.390

13-256 New đỏ     21.400
13-256 New đen   21.400
13-256 New blue  21.400
13-256 New hồng 21.400
13-256 New trắng 21.400
13-256 new green 21.400

Iphone 13 Pro NEW chính hãng
13Pro 128 New đen    23.590

13Pro 128 New blue   23.590
13Pro 128 New vàng  23.590
13Pro 128 New trắng  23.590
13Pro 128 new green 23.590

13Pro 256 New đen.   26.290
13Pro 256 New blue   26.290
13Pro 256 New vàng  26.290
13Pro 256 New trắng  26.290
13Pro 256 new g
reen 26.290

13Pro 512 New đen.   31.500
13Pro 512 New blue   31.500
13Pro 512 New vàng  31.500
13Pro 512 New trắng 31.500
13Pro 512 new green 31.500

13Pro 1TB New đen    36.900
13Pro 1TB New blue   36.900
13Pro 1TB New vàng  36.900
13Pro 1TB new trắng  36.900
13Pro 1TB new green 36.900

Iphone 13 Pm NEW chính hãng
13Pm 128 New green  26.250

13Pm 128 New đen     26.250
13Pm 128 New vàng   26.250
13Pm 128 New trắng  26.250

13Pm 128 New blue   26.250

13Pm 256 New blue   29.000
13Pm 256 New đen    29.000
13Pm 256 New vàng  29.000
13Pm 256 New trắng 29.000
13Pm 256 new green 29.000

13Pm 512 New đen    33.890
13Pm 512 New blue   33.890
13Pm 512 New vàng  33.890
13Pm 512 New trắng 33.890
13Pm 512 new green 33.890

13Pm 1TB New đen    38.890
13Pm 1TB New blue   38.890
13Pm 1TB New vàng  38.890
13Pm 1TB New trắng 38.890
13Pm 1TB new green 38.890


iPHONE 14 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 025100.7777.777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân


0796070707 Mrs.Diễm
0769789789 Mr Nam
0943000999 Mr.Việt

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6