iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)
 

iphone giá sỉ iPhone 15 promax , IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

iphone giá sỉ iPhone 15 promax , IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


  0796070707 Diễm <=> 0814070707 Minh
 0769789789 Nam <=>
0943000999 Việt
cập nhật 19/1 => 29/1/2024

15 ProMax New Chính Hãng VN
15 Pm 256 Blue  New  30.00
15 Pm 256 ĐEN  New  30.800
15 Pm 256 trắng New  31.200
15 Pm 256 natur New  31.200

15 Pro New Chính Hãng VN
15 Pro 1TB Blue  New 40.900
15 Pro 1TB Đen   New 40.900

15 Plus New Chính Hãng VN
15 Plus 128 ĐEN   New  23.000
15 Plus 128 Blue   New  23.000
15 Plus 128 Vàng  New 
23.000
15 Plus 128 green New  23.000
15 Plus 128 Hồng  New  23.500

15 ProMax New Chưa Acti LL/A
15 Pm 256 ĐEN  New  28.500
15 Pm 256 Blue  New  28.500
15 Pm 256 trắng New  28.900
15 Pm 256 natur New  29.200

15 Pm 512 ĐEN  New  32.500
15 Pm 512 Blue  New  32.500
15 Pm 512 trắng New  34.300
15 Pm 512 natur New  34.300

15 Pm 1TB ĐEN  New  34.200
15 Pm 1TB Blue  New  34.200
15 Pm 1TB trắng New  35.500
15 Pm 1TB natur New  36.300

15 Pro New LL/a Chua Acti
15 Pro 128 ĐEN  New  23.800
15 Pro 128 Blue  New  23.800
15 Pro 128 trắng New  24.300
15 Pro 128 natur New  24.500

15 Pro 256 ĐEN  New  25.900
15 Pro 256 Blue  New  25.900
15 Pro 256 trắng New  26.400
15 Pro 256 natur New  26.600

15 Pro 512 ĐEN  New  00.000
15 Pro 512 Blue  New  00.000
15 Pro 512 trắng New  00.000
15 Pro 512 natur New  00.000

15 Pro 1TB ĐEN  New 00.000
15 Pro 1TB Blue  New 00.000
15 Pro 1TB trắng New 00.000
15 Pro 1TB natur New 00.000

15 Plus New Chưa Acti LL/A
15 Plus 128 ĐEN   New  20.800
15 Plus 128 Blue   New  21.900
15 Plus 128 Vàng  New 
22.200
15 Plus 128 green New  22.200
15 Plus 128 Hồng  New  22.900

15 Plus 256 ĐEN   New  22.800
15 Plus 256 Blue   New  24.200
15 Plus 256 Vàng  New 
24.200
15 Plus 256 green New  24.200
15 Plus 256 Hồng  New  25.700

15 ProMax 256G Cũ Zin 99% LL
15 Pm 256 Like   new  00.000
15 Pm 256 Blue  99%  00.000
15 Pm 256 Blue  98.5  00.000
15 Pm 256 Blue  98%  00.000

15 Pm 256 Like  new  00.000
15 Pm 256 ĐEN  99%  00.000
15 Pm 256 ĐEN  98.5  00.000
15 Pm 256 ĐEN  98%  00.000

15 Pm 256 Like   new  00.000
15 Pm 256 trắng 99%  00.000
15 Pm 256 trắng 98.5  00.000
15 Pm 256 trắng 98%  00.000

15 Pm 256 Like   new  00.000
15 Pm 256 natur 99%  00.000
15 Pm 256 natur 98.5  00.000
15 Pm 256 natur 98%  00.000

15 ProMax 512G Cũ Zin 99% LL
15 Pm 512 Like  new   29.700
15 Pm 512 Blue  99%  29.500
15 Pm 512 Blue  98.5  29.300
15 Pm 512 Blue  99%  29.000

15 Pm 512 Like  new  29.900
15 Pm 512 ĐEN  99%  29.700
15 Pm 512 ĐEN  98.5  29.500
15 Pm 512 ĐEN  98%  29.200

15 Pm 512 Like  new   31.200
15 Pm 512 trắng 99%  31.000

15 Pm 512 trắng 98.5  30.800
15 Pm 512 trắng 98%  31.200


15 Pm 512 Like  new   31.400
15 Pm 512 natur 99%  31.200

15 Pm 512 natur 98.5  31.000
15 Pm 512 natur 98%  30.700

15 ProMax 1TB Cũ Zin 99% LL
15 Pm 1TB Like   new  31.900
15 Pm 1TB Blue  99%  31.700
15 Pm 1TB Blue  98.5  31.500
15 Pm 1TB Blue  98%  31.200

15 Pm 1TB Like  new  32.100
15 Pm 1TB ĐEN  99%  31.900
15 Pm 1TB ĐEN  98.5  31.700
15 Pm 1TB ĐEN  98%  31.400

15 Pm 1TB Like   new  33.800
15 Pm 1TB trắng 99%  33.600

15 Pm 1TB trắng 98.5  33.400
15 Pm 1TB trắng 98%  33.100


15 Pm 1TB Like   new  33.800
15 Pm 1TB natur 99%  33.600
15 Pm 1TB natur 98.5  33.400
15 Pm 1TB natur 98%  33.100

15 Pro 128G Cũ Zin 99% LL
15 Pro 128 Like   new  21.900
15 Pro 128 Blue  99%  21.700
15 Pro 128 Blue  98.5  21.500
15 Pro 128 Blue  98%  21.200

15 Pro 128 Like  new  22.100
15 Pro 128 ĐEN  99%  21.900
15 Pro 128 ĐEN  98.5  21.700
15 Pro 128 ĐEN  98%  21.400

15 Pro 128 Like   new  22.800
15 Pro 128 trắng 99%  22.600
15 Pro 128 trắng 98.5  22.400
15 Pro 128 trắng 98%  22.100

15 Pro 128 Like   new  22.800
15 Pro 128 natur 99%  22.600
15 Pro 128 natur 98.5  22.400
15 Pro 128 natur 98%  22.100

15 Pro 256G Cũ Zin 99% LL
15 Pro 256 Like  new  23.700
15 Pro 256 Blue  99%  23.500
15 Pro 256 Blue  98.5  23.300
15 Pro 256 Blue  98%  23.000

15 Pro 256 Like  new  23.900
15 Pro 256 ĐEN  99%  23.700
15 Pro 256 ĐEN  98.5  23.500
15 Pro 256 ĐEN  98%  23.200

15 Pro 256 Like   new  24.700
15 Pro 256 trắng 99%  24.500
15 Pro 256 trắng 98.5  24.300
15 Pro 256 trắng 98%  24.000

15 Pro 256 Like   new  24.800
15 Pro 256 natur 99%  24.600
15 Pro 256 natur 98.5  24.400
15 Pro 256 natur 98%  24.100

15 Pro 512G Cũ Zin 99% LL
15 Pro 512 Like   new  25.200
15 Pro 512 Blue  99%  25.000
15 Pro 512 Blue  98.5  24.800
15 Pro 512 Blue  98%  24.500

15 Pro 512 Like   new  25.400
15 Pro 512 Đen   99%  25.200
15 Pro 512 Đen   98.5  25.000
15 Pro 512 Đen   98%  24.700

15 Pro 512 Like   new  26.600
15 Pro 512 trắng 99%  26.400
15 Pro 512 trắng 98.5  26.200
15 Pro 512 trắng 98%  25.900

15 Pro 512 Like   new  26.500
15 Pro 512 natur 99%  26.300
15 Pro 512 natur 98.5  26.100
15 Pro 512 natur 98%  25.800

15 Plus 128G Cũ Zin 99% LL
15 Plus 128 Like  new 18.500
15 Plus 128 ĐEN  99% 18.300
15 Plus 128 ĐEN  98.5 18.1
00
15 Plus 128 ĐEN  98% 17.800

15 Plus 128 Like   new 19.800
15 Plus 128 Blue  99% 19.600
15 Plus 128 Blue  98.5 19.400
15 Plus 128 Blue  98% 19.100

15 Plus 128 vàng  new 19.800
15 Plus 128 vàng  99% 19.600
15 Plus 128 vàng  98.5 19.400
15 Plus 128 vàng  98% 19.100

15 Plus 128 Like   new  20.000
15 Plus 128 green 99% 19.800
15 Plus 128 green 98.5 19.6
00
15 Plus 128 green 98% 19.300

15 Plus 128 Like  new  20.600
15 Plus 128 Hồng 99% 20.400
15 Plus 128 Hồng 98.5 20.200

15 Plus 128 Hồng 98% 19.900

15 Plus 256G Cũ Zin 99% LL
15 Plus 256 Like  new  20.400
15 Plus 256 ĐEN  99%  20.200
15 Plus 256 ĐEN  98.5  20.000

15 Plus 256 ĐEN  98%  19.700

15 Plus 256 Like   new  21.900
15 Plus 256 Blue  99%  21.700
15 Plus 256 Blue  98.5  21.500

15 Plus 256 Blue  98%  21.200

15 Plus 256 vàng  new  21.900
15 Plus 256 vàng  99%  21.700
15 Plus 256 vàng  98.5 
21.500
15 Plus 256 vàng  98%  21.200

15 Plus 256 Like   new   21.900
15 Plus 256 green 99%  21.700
15 Plus 256 green 98.5  21.500

15 Plus 256 green 98%  21.200

15 Plus 256 Like  new   22.900
15 Plus 256 Hồng 99%  22.700
15 Plus 256 Hồng 98.5  22.500

15 Plus 256 Hồng 98%  22.200

15 Plus 512G Cũ Zin 99% LL
15 Plus 512 Like   new   21.700
15 Plus 512 ĐEN  99%   21.500
15 Plus 512 ĐEN  98.5   21.300

15 Plus 512 ĐEN  98%   21.000

15 Plus 512 Like   new  23.100
15 Plus 512 Blue  99%  22.900
15 Plus 512 Blue  98.5  22.700

15 Plus 512 Blue  98%  22.400

15 Plus 512 vàng  new  23.100
15 Plus 512 vàng  99%  22.900
15 Plus 512 vàng  98.5  22.700

15 Plus 512 vàng  98%  22.400

15 Plus 512 Like   new   23.100
15 Plus 512 green 99%  22.900
15 Plus 512 green 98.5  22.700

15 Plus 512 green 98%  22.400

15 Plus 512 Like  new    23.900
15 Plus 512 Hồng 99%   23.700
15 Plus 512 Hồng 98.5   23.500

15 Plus 512 Hồng 98%   23.300


0796070707 Ms Diễm <==> 0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam <==> 0943000999 Mr Việt


www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com

7Teck Việt Nam
iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)