iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

Tag Archives: iPhone 15 Pro IPhone 15 PROMAX NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng

iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

iphone giá sỉ iPhone 15 promax , IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


  0796070707 Diễm <=> 0814070707 Minh
 0769789789 Nam <=>
0943000999 Việt
cập nhật 29/9 => 29/10/2023

iphone 15 New Chính Hãng VN
iphone 15 – 128 Đen   new   21.900

iphone 15 – 128 Vàng new   21.900
iphone 15 – 128 Blue new    21.900
iphone 15 – 128 green new  22.400
iphone 15 – 128 hồng new   23.400

iphone 15 – 256 Đen    new  24.700
iphone 15 – 256 Vàng  new  24.700
iphone 15 – 256 Blue   new  24.700
iphone 15 – 256 green new  25.200
iphone 15 – 256 hồng  new  26.200

iphone 15 Plus New Chính Hãng VN
iphone 15 Plus 128 Đen    new  24.900
iphone 15 Plus 128 Vàng  new  24.900
iphone 15 Plus 128 Blue   new 
24.900
iphone 15 Plus 128 green new  25.400
iphone 15 Plus 128 Hồng  new  26.800

iphone 15 Plus 256 Đen    new  27.800
iphone 15 Plus 256 Vàng  new  27.800
iphone 15 Plus 256 Blue   new 
27.800
iphone 15 Plus 256 green new  28.300
iphone 15 Plus 256 Hồng  new  29.700
iphone 15 Plus 512 Hồng  new  35.800

iphone 15 Pro NEW Chính Hãng VN
iphone 15 Pro 128 Đen   new  30.900
iphone 15 Pro 128 Blue  new  30.900
iphone 15 Pro 128 trắng new  31.400
iphone 15 Pro 128 natur new  31.400

iphone 15 Pro 256 Đen   new  33.700
iphone 15 Pro 256 Blue  new  33.700
iphone 15 Pro 256 trắng  new 34.700
iphone 15 Pro 256 naturl new 34.700

iphone 15 Pro 512 Đen   new  39.300
iphone 15 Pro 512 Blue  new  39.300
iphone 15 Pro 512 trắng new  40.300
iphone 15 Pro 512 natur new  40.300

iphone 15 Pro 1TB Đen   new 45.100
iphone 15 Pro 1TB Blue  new 45.100
iphone 15 Pro 1TB trắng new 46.100
iphone 15 Pro 1TB natur new 46.100

iphone 15 ProMax NEW Chính Hãng VN
iphone 15 Pm 256 Đen   new  38.400
iphone 15 Pm 256 Blue  new  37.900
iphone 15 Pm 256 trắng new  39.400
iphone 15 Pm 256 natur new  39.400

iphone 15 Pm 512 Đen   new  43.900
iphone 15 Pm 512 Blue  new  43.900
iphone 15 Pm 512 trắng new  44.900
iphone 15 Pm 512 natur new  44.900

iphone 15 Pm 1TB Đen   new  49.900
iphone 15 Pm 1TB Blue  new  49.900
iphone 15 Pm 1TB trắng new  50.900
iphone 15 Pm 1TB natur new  50.900

Iphone 8-64 Zin 99% LL
Iphone 8 – 64g đỏ      99%  3.000

Iphone 8 – 64g đen    99%  3.100
Iphone 8 – 64g vàng  99%  3
.100
Iphone 8 – 64g trắng 99%  3
.100

Iphone 8 – 64g đỏ      98.5  2.850
Iphone 8 – 64g đen    98.5  2.950
Iphone 8 – 64g vàng  98.5 
2.950
Iphone 8 – 64g trắng 98.5 
2.950
98% giãm 150k

Iphone SE 64 Zin 99% LL
Iphone se2 64g đỏ    99%  3.200

Iphone se2 64g đen  99%  3.200
Iphone se2 64g Trắg 99%  3
.200

Iphone se2 64g đỏ    98.5  3.050
Iphone se2 64g đen  98.5  3.050
Iphone se2 64g Trắg 98.5  3.050

98% giãm 150k

Iphone 11-64g Zin 99% LL
Iphone 11-64g đỏ      99%  6.750

Iphone 11-64g đen    99%  6.950
Iphone 11-64g Tím    99%  6.950
Iphone 11-64g vàng  99% 
6.950
Iphone 11-64g trắng 99%  
6.950

Iphone 11-64g đỏ      98.5  6.700
Iphone 11-64g đen    98.5  6.800
Iphone 11-64g Tím    98.5  6.800
Iphone 11-64g vàng  98.5  6.800
Iphone 11-64g trắng 98.5  6.800
98% giãm 200k

Iphone 11Pro TBH New LL
Iphone 11Pro 64 đen Acti 9.200
Iphone 11Pro 64 đen new 9.700

Iphone 12-64g Zin 99% LL
Iphone 12-64g đỏ       99% 8.600

Iphone 12-64g blue    99% 8.900
Iphone 12-64g xanh   99% 8.900

Iphone 12-64g trắng  99% 8.900

Iphone 12-64g green 99% 8.900

Iphone 12-64g đỏ      98.5  8.450
Iphone 12-64g blue   98.5  8.750
Iphone 12-64g xanh  98.5  8.750
Iphone 12-64g Trắng 98.5  8.750
Iphone 12-64g green 99.5  8.750

98% giãm 200k

12ProMax Zin 99% LL
12promax 128 đen    99%  00.00

12promax 128 trắng 99%  00.00
12promax 128 Vàng 99%  00.00
12promax 128 Xanh 99
00.00
98.5% giãm 200k
98.0% giãm 300k

12ProMax 1978 PIN 100% LL
12promax 128 đen    99%  00.00

12promax 128 trắng 99%  00.00
12promax 128 Vàng 99%  00.00
12promax 128 Xanh 99%  00.00
98.5% giãm 200k
98.0% giãm 300k

12Promax CPO New LL
12promax 128 đen    new  18.300

12promax 128 blue   new  18.450
12promax 128 vàng  new  18.450
12promax 128 trắng new  18.450
1đen 1vàng 1blue 1Trắng 18.300

iPhone 13 Đẹp Zin 99% LL
iphone 13-128  Đỏ     99%  00.00

iphone 13-128  Đen   99%  00.00
iphone 13-128  Blue  99%  00.00
iphone 13-128  trắng 99%  00.00
iphone 13-128  hồng 99% 
00.00
98.5% giãm 200k

iphone 13ProMax TBH New Chưa acti LL
iphone 13pm 128 đen    new 19.300

iphone 13pm 128 Tím    new 19.300
iphone 13pm 128 vàng  new 19.300
iphone 13pm 128 trắng new 19.300

iphone 14 Plus Đẹp Zin 99% LL
iphone 14 Plus 128 đỏ
     99%  00.00

iphone 14 Plus 128 đen    99%  00.00
iphone 14 Plus 128 Tím    99%  00.00
iphone 14 Plus 128 blue   99%  00.00
iphone 14 Plus 128 trắng 99% 
00.00
98.5% giãm 200k
98.5% giãm 300k

iphone 14 Pro Đẹp Zin 99% LL
iphone 14 Pro 128 đen    
99%  00.00

iphone 14 Pro 128 tím      99%  00.00
iphone 14 Pro 128 Vàng  99%  00.00
iphone 14 Pro 128 Trắng 99%  00.00
98.5% giãm 200k
98.5% giãm 300k

iphone 14 Pm Đẹp Zin 99% LL
iphone 14 Pm 128 đen    99%  20.800

iphone 14 Pm 128 Tím    99%  21.200
iphone 14 Pm 128 vàng  99%  21.200
iphone 14 Pm 128 trắng 99%  21.200

iphone 14 Pm 128 đen    98.5  20.600
iphone 14 Pm 128 Tím    98.5  21.000
iphone 14 Pm 128 vàng  98.5  21.000
iphone 14 Pm 128 trắng 98.5  21.000

98.0% giãm 200k
98.5% giãm 300k

iphone 14 Pm Acti Pin Sac 1-2 Lần LL
iphone 14 Pm 128 đen    99%  00.00

iphone 14 Pm 128 Tím    99%  00.00
iphone 14 Pm 128 vàng  99%  00.00
iphone 14 Pm 128 trắng 99%  00.00

iphone 14 Pm TBH New Chưa acti LL
iphone 14 Pm 128 đen    new  21.900

iphone 14 Pm 128 Tím    new  21.900
iphone 14 Pm  128 vàng  new  21.900
iphone 14 Pm 128 trắng new  21.900

iphone 14 Pm Acti Online Pin 100 ZA
iphone 14 Pm 128 đen   acti   22.500

iphone 14 Pm 128 Tím   acti   22.500
iphone 14 Pm 128 vàng acti   22.500
iphone 14 Pm 128 trắng acti  22.500

iphone 14 Pm TBH New Chưa Acti ZA
iphone 14 Pm 128 đen   new  22.900
iphone 14 Pm 128 Tím   new  22.900
iphone 14 Pm 128 Vàng new  22.900
iphone 14 Pm 128 trắng new  22.900

iphone 14 Pm New Chính Hãng VN
iphone 14 Pm 128 đen   new  25.000
iphone 14 Pm 128 Tím   new  25.000
iphone 14 Pm 128 Vàng new  25.000
iphone 14 Pm 128 trắng new  25.000

iphone 14 Pm 256 đen   new  27.000
iphone 14 Pm 256 Tím   new  27.000
iphone 14 Pm 256 Vàng new  27.000
iphone 14 Pm 256 trắng new  27.000


iPHONE CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 1035167238

Chủ TK: Nguyễn Văn Lợi


0796070707 Ms Diễm <==> 0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam <==> 0943000999 Mr Việt

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6

7Teck Việt Nam
iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)